Our signpost

När du vill besöka vårt ÅngSlott, kör så här:

Passera rakt genom Pargas segelrondell, kör vidare ung. 1,1 km längs Skärgårdsvägen. Sväng till höger mot Sydmo och fortsätt ungefär 3 km varvid du på vänster sida ser lokalskylt mot "Skyttala museum". Sväng in där, följ huvudvägen O,6 km först i högersväng runt en åker, passera mellan fähus och vit gård, mellan 2 bostadshus, mot ett litet fält på vänster sida, skog på höger. Liten raksträcka, uppför liten backe, tänd långa körljusen så att du ser skylt med 68-71>. Kraftig sväng mot höger vid skylten. Rakt ner mot åkern. Vita staketet skall hållas på vänster sida om bilen också efter en kraftig högersväng till. Nu är du på ÅngSlottets mark.

Din G P S borde vid porten visa positionen: N60°18,375´ och Ö22°13,449´.

V ä l k o m m e n !

Villa ÅngSlottet
Skyttala
FI-21600 Pargas, Finland
Tel. +358 (0)440 223 313
info (at) steamcastle (.) fi
www.steamcastle.fi