Villa ÅngSlottet skall bli ett "Timber frame" hus av lättlera med ett idealiskt boendeklimat. Ångslottet blir oberoende av utomstående energi tack vare egen produktion av el- och värme. Avfallshanteringen blir helt utsläppsfri och förbränningsgaserna katalysatorfiltreras. Ett bevis för att det faktiskt finns realistiska alternativ!

Läs massor mera! Uppdaterad 2015-02-11

 • Egen produktion av el och värme
 • Veden kan vara färsk, även avfallsved och t.o.m. hushållsplastavfall
 • Enkelt uppvärmningsarbete
 • Boende med minimal energiförbrukning
 • Inga avfallstransporter
 • Gynnande av returmaterial i byggningar och energisystem
 • Önskehus för den som lider av elöverkänslighet
 • Byggt med naturenliga material
 • Gamla tiders friska inneluft
 • Naturligt drag
 • Ljudlöst

Villa ÅngSlottet
Skyttala
FI-21600 Pargas, Finland
Tel. +358 (0)440 223 313
info (at) steamcastle (.) fi
www.steamcastle.fi