Vass

Phragmites australis

"Vassen innehåller 20 % mineraler.
Allt det övriga är isolerande luft.
Vassen kan rappas med lera.
Vassen kan blandas i lera.

De av
ler-vassblock
ler-träflisblock
ler-kutterspånsblock
ler-halmblock
byggda husen är
hållbara
fuktighetsbvarande
de andas
de är billiga
med bra ljudisolering
temperaturstabila
och
brandsäkra.

Det är svårt att finna ett bättre byggmaterial!

Marknadsförningen gällande detta byggmaterial bör ökas väsentligt i Finland, eftersom det är svårt att föreställa sig eller tänka sig, att med rätt byggteknik fås med detta byggmaterial fungerande lösningar – vass och lera borde bara komma på mode igen.

I Tyskland har man sedan länge brukskultur visavi vass, men inget råmaterial.

I Finland finns det råmaterial i överflöd, men nästan ingen brukskultur."

Detta är arkitekt Hartwig Reuters konstaterande (i Turun Sanomat 16 oktober 2003) på ett tvärvetenskapliga seminarium i Salo som Egentliga Finlands förening för traditionella landskap ordnade och som drog föreläsande vassexperter från de Baltiska länderna och Norden.

Villa ÅngSlottet
Skyttala
FI-21600 Pargas, Finland
Tel. +358 (0)440 223 313
info (at) steamcastle (.) fi
www.steamcastle.fi